PN-E-06181:1974 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-06181:1980 - wersja polska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Niskonapięciowe stycznikowe zestawy rozruchowe z bezpiecznikami topikowymi -- Ogólne wymagania i badania

Zakres

Przedmiotem normy są wymagania i badania dotyczące stycznikowych zestawów rozruchowych bezpośrednich niskonapięciowych (zwanych w dalszej treści normy zestawami rozruchowymi), przeznaczonych do pracy w warunkach określonych w 1.3.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-06181:1974 - wersja polska
Tytuł Niskonapięciowe stycznikowe zestawy rozruchowe z bezpiecznikami topikowymi -- Ogólne wymagania i badania
Data publikacji 24-12-1974
Data wycofania 01-01-1981
Liczba stron 74
Grupa cenowa W
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
ICS 29.120.99, 29.130.20
Zastąpiona przez PN-E-06181:1980 - wersja polska