PN-D-01005:1984 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Chropowatość powierzchni drewna i materiałów drewnopochodnych -- Terminologia i parametry

Zakres

Podano definicje pojęć podstawowych (24) dotyczących drewna i materiałów pochodnych. Określono parametry chropowatości (12). Zawarto zestawienie wartości liczbowych parametrów chropowatości. Przedstawiono w formie tablicowej zakresy wartości parametru chropowatości dla różnych sposobów obróbki

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-D-01005:1984 - wersja polska
Tytuł Chropowatość powierzchni drewna i materiałów drewnopochodnych -- Terminologia i parametry
Data publikacji 29-03-1984
Data wycofania 01-09-2015
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 100, Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
Zastępuje PN-D-01005:1976 - wersja polska
ICS 01.040.79, 79.040