PN-C-81523:1988 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 7253:2000 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Wyroby lakierowe -- Oznaczanie odporności powłok na działanie mgły solnej

Zakres

Omówiono 2 metody badania odporności antykorozyjnej powłok lakierowych na działanie obojętnej mgły solnej w warunkach laboratoryjnych: metodę A- w temperaturze 25 C z zastosowaniem 3-procentowego roztworu chlorku sodowego i metodę B - w temperaturze 35 C z zastosowaniem 5-procentowego chlorku sodowego

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-81523:1988 - wersja polska
Tytuł Wyroby lakierowe -- Oznaczanie odporności powłok na działanie mgły solnej
Data publikacji 19-12-1988
Data wycofania 30-06-2014
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Zastępuje PN-C-81523:1978 - wersja polska
ICS 87.040
Zastąpiona przez PN-ISO 7253:2000 - wersja polska