PN-C-04821:1987 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 2271:2000 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Środki powierzchniowo czynne -- Oznaczanie zawartości związków anionowo czynnych zawierających grupę sulfonową i siarczanową

Zakres

Opisano dwie metody oznaczania: A i B. Metoda A jest stosowana do oznaczania środków powierzchniowo czynnych o znanej masie molowej, zawierających w cząsteczce tylko jedną grupę sulfonową lub siarczanową. Metoda B jest stosowana do wszystkich związków, jak w metodzie B o znanej i nieznanej masie molowej z wyjątkiem sulfobursztynianów dwualkilowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04821:1987 - wersja polska
Tytuł Środki powierzchniowo czynne -- Oznaczanie zawartości związków anionowo czynnych zawierających grupę sulfonową i siarczanową
Data publikacji 25-06-1987
Data wycofania 16-02-2000
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 249, Analizy Chemicznej
Zastępuje PN-C-04821:1977 - wersja polska
ICS 71.100.40
Zastąpiona przez PN-ISO 2271:2000 - wersja polska