PN-C-04708-9:1997 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Barwniki spożywcze -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości amin aromatycznych i fenoli

Zakres

Podano metodę polegającą na destylowaniu z parą wodną roztworu barwnika badanego i na porównaniu zabarwienia uzyskanych destylatów z przygotowanymi roztworami wzorcowymi

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-C-04708-9:1997/Ap1:1999P

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04708-9:1997 - wersja polska
Tytuł Barwniki spożywcze -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości amin aromatycznych i fenoli
Data publikacji 07-07-1997
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 155, Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
ICS 67.220.20
Elementy dodatkowe PN-C-04708-9:1997/Ap1:1999P