PN-A-79005-5:1997 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Drożdże -- Metody badań -- Oznaczanie siły pędnej

Zakres

Podano metody oznaczania siły pędnej drożdży piekarskich prasowanych i suszonych wyrażonej czasem podnoszenia ciasta i objętością wydzielonego dwutlenku węgla, w ciastach podstawowym i słodkim oraz sposób przygotowania ciast. Ustalono sposób podawania wyniku końcowego oraz powtarzalność wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79005-5:1997 - wersja polska
Tytuł Drożdże -- Metody badań -- Oznaczanie siły pędnej
Data publikacji 19-12-1997
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 82, Wyrobów Spirytusowych
Zastępuje PN-A-79005:1973 - wersja polska
ICS 67.220.20