PN-C-04576-4:1994 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Woda i ścieki -- Badania zawartości związków azotu -- Oznaczanie azotu amonowego w wodzie metodą bezpośredniej nessleryzacji

Zakres

Metoda jest stosowana do oznaczania azotu amonowego (NNH4) w wodzie do picia i w wodach naturalnych o wartościach wskaźników odpowiadających pierwszej klasie czystości śródlądowych wód powierzchniowych. Oznaczanie polega na reakcji jonu amonowego z odczynnikiem Nesslera, w wyniku której powstaje kompleksowy związek o zabarwieniu żółtobrunatnym. Intensywność powstałego zabarwienia jest wprost proporcjonalna do zawartości azotu amonowego i określa się ją fotometrycznie lub wizualnie. Metodę stosuje się w zakresie stężeń od 0,04 do 2,0 mg/l. Metody nie należy stosować, gdy barwa badanej próbki oznaczona według skali platynowo - kobaltowej jest większa niż 20 mg/l

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04576-4:1994 - wersja polska
Tytuł Woda i ścieki -- Badania zawartości związków azotu -- Oznaczanie azotu amonowego w wodzie metodą bezpośredniej nessleryzacji
Data publikacji 30-12-1994
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 121, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
ICS 13.060.50