PN-C-04576-07:1987 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Woda i ścieki -- Badania zawartości związków azotu -- Oznaczanie azotu azotanowego metodą kolorymetryczną po redukcji w kolumnie kadmowej

Zakres

Ustalono metodę polegającą na oznaczaniu sumy stężeń azotu azotanowego i azotynowego. W wyniku reakcji opisanych w normie powstaje barwnik azowy, który oznacza się kolorymetrycznie, a azot azotynowy oznacza się wg PN-73/C-04576.06. Podano aparaturę i przyrządy (rys.), odczynniki roztwory, materiały, sporządzanie krzywej wzorcowej i roztworów wzorcowych

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04576-07:1987 - wersja polska
Tytuł Woda i ścieki -- Badania zawartości związków azotu -- Oznaczanie azotu azotanowego metodą kolorymetryczną po redukcji w kolumnie kadmowej
Data publikacji 05-03-1987
Data wycofania 14-11-2006
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 121, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
ICS 13.060.50