PN-C-04554-02:1971 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 6059:1999 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Woda i ścieki -- Badania twardości -- Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 0,357 mval/dm3 metodą wersenianową

Zakres

Twardość ogólną oznacza się kompleksometrycznie wobec czerni eriochromowej T jako wskaźnika* Jony wapnia i magnezu w roztworze wodnym o pH około 10 zmieniają niebieskie zabarwienie czerni eriochromowej T tworząc z nią związek kompleksowy o czerwonym zabarwieniu. Kompleks ten jest mniej trwały niż z wersenianem dwusodowym. Przy miareczkowaniu, po związaniu wszystkich jonów wapnia i magnezu przez wersenian, wskaźnik zostaje uwolniony i barwa roztworu zmienia się z czerwonej na niebieską. Zmiana zabarwienia miareczkowanego roztworu jest wyraźna jedynie w obecności dostatecznej ilości jonów magnezowych. Podaną metodę należy stosować do oznaczania twardości ogólnej powyżej 0,357 mval/dm3 w wodzie i ściekach. Metody tej nie należy stosować w przypadku obecności metali w ilościach wyższych niż podano w 4c).

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04554-02:1971 - wersja polska
Tytuł Woda i ścieki -- Badania twardości -- Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 0,357 mval/dm3 metodą wersenianową
Data publikacji 31-12-1971
Data wycofania 28-07-1999
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 121, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
ICS 13.060.50
Zastąpiona przez PN-ISO 6059:1999 - wersja polska