PN-C-04551-01:1991 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 6058:1999 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Woda i ścieki -- Badania zawartości wapnia -- Oznaczanie wapnia (twardości wapniowej) metodą wersenianową

Zakres

Metodę należy stosować do oznaczania wapnia w wodzie i ściekach przy jego stężeniu powyżej 2 mg/l (twardości wapniowej powyżej 5 mg/l CaCO3).

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04551-01:1991 - wersja polska
Tytuł Woda i ścieki -- Badania zawartości wapnia -- Oznaczanie wapnia (twardości wapniowej) metodą wersenianową
Data publikacji 22-01-1991
Data wycofania 24-08-1999
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 121, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
Wprowadza ISO 6058:1984 [EQV]
Zastępuje PN-C-04551-01:1981 - wersja polska, PN-C-04551-02:1975 - wersja polska, PN-C-04554-07:1981 - wersja polska
ICS 13.060.50
Zastąpiona przez PN-ISO 6058:1999 - wersja polska