PN-B-30007:1990 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-19701:1997 - wersja polska, PN-EN 196-5:1996 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Cement pucolanowy

Zakres

Norma dotyczy cementu zawierającego pucolanę, stosowanego w budownictwie do betonów i zapraw oraz produkcji betonów komórkowych. Odmiana I i II zalecana jest w budownictwie wodno inżynieryjnym oraz do produkcji betonów narażonych na agresję siarczanową. Dla cementu marki 25 i 35 i trzech jego odmian podano (w tablicy) wymagania cech fizycznych, chemicznych. Opisano sposób pakowania, powołano normy na metody badań. W załączniku opisano metodę sprawdzania pucolanowości cementu.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-30007:1990 - wersja polska
Tytuł Cement pucolanowy
Data publikacji 20-09-1990
Data wycofania 30-11-1998
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 196, Cementu i Wapna
Wprowadza ISO 863:1990 [NEQ]
Zastępuje PN-B-30002:1980 - wersja polska
ICS 91.100.10
Zastąpiona przez PN-EN 196-5:1996 - wersja polska, PN-B-19701:1997 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-B-30007:1990/Az2:1996P, PN-B-30007:1990/Az3:1997P