PN-B-19701:1997 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 197-1:2002 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Cement -- Cement powszechnego użytku -- Skład, wymagania i ocena zgodności

Zakres

Podano definicje wszystkich składników cementu i określono ich wymagania. Ustalono podział cementu na rodzaje. Określono udziały składników. Podano podział i wymagania dotyczące klas wytrzymałości. Ustalono wymagania dotyczące cech fizycznych i chemicznych. Określono kryteria oceny zgodności cementu z wymaganiami. Podano znormalizowany sposób oznaczenia cementu i identyfikacji, oraz ogólne warunki dostawy

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-19701:1997 - wersja polska
Tytuł Cement -- Cement powszechnego użytku -- Skład, wymagania i ocena zgodności
Data publikacji 11-12-1997
Data wycofania 14-05-2002
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 196, Cementu i Wapna
Zastępuje PN-B-23002:1972 - wersja polska, PN-B-30000:1988 - wersja polska, PN-B-30001:1988 - wersja polska, PN-B-30005:1988 - wersja polska, PN-B-30007:1990 - wersja polska
ICS 91.100.10
Zastąpiona przez PN-EN 197-1:2002 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-B-19701:1997/Az1:2001P