PN-B-30001:1988 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-19701:1997 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Cement portlandzki z dodatkami

Zakres

Norma dotyczy cementu portlandzkiego z dodatkami mineralnymi w granicach 6 - 20 procent, stosowanego w budownictwie. Podaje (w tablicy) dla cementu marki 25 i 35 wymagania cech fizycznych i chemicznych. Definiuje odmiany cementu. Ustala wymagania dotyczące pakowania, przechowywania i transportu. Powołuje normy na metody badań

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-30001:1988 - wersja polska
Tytuł Cement portlandzki z dodatkami
Data publikacji 29-09-1988
Data wycofania 30-11-1998
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 196, Cementu i Wapna
Zastępuje PN-B-30001:1980 - wersja polska
ICS 91.100.10
Zastąpiona przez PN-B-19701:1997 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-B-30001:1988/Az2:1997P, PN-B-30001:1988/Az1:1996P