PN-B-12040:1998 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-12000:2012 - wersja polska

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN
Wyroby budowlane ceramiczne -- Rurki drenarskie

Zakres

Podano definicje: powierzchni czołowej, powierzchni bocznej, rurki drenarskiej ceramicznej. Ustalono klasyfikację, wymagania i metody badań. Określono sposób pakowania, etykietowania, przechowywania, transportu, oznaczenia i znakowania

* wymagane pola

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-B-12040:1998 - wersja polska
Tytuł Wyroby budowlane ceramiczne -- Rurki drenarskie
Data publikacji 23-07-1998
Data wycofania 18-12-2012
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 233, Konstrukcji Murowanych
Zastępuje PN-B-12040:1976 - wersja polska
ICS 91.100.25
Zastąpiona przez PN-B-12000:2012 - wersja polska