PN-B-12000:2012 - wersja polska

Bez VAT: 47,80  PLN Z VAT: 58,79  PLN
Rurki drenarskie ceramiczne

Zakres

W niniejszej normie określono wymagania dotyczące rurek drenarskich ceramicznych stosowanych do drenowania gruntów i melioracji. Nie przewiduje się stosowania rurek drenarskich ceramicznych według niniejszej normy do jakichkolwiek robót kanalizacyjnych. W niniejszej normie podano terminy i definicje oraz klasyfikację i oznaczenie, określono wymagania, sposób pobierania próbek i metody badań, podano procedury dotyczące oceny zgodności oraz sposób oznakowania i etykietowania

* wymagane pola

Bez VAT: 47,80  PLN Z VAT: 58,79  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-B-12000:2012 - wersja polska
Tytuł Rurki drenarskie ceramiczne
Data publikacji 18-12-2012
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 233, Konstrukcji Murowanych
Zastępuje PN-B-12040:1998 - wersja polska
ICS 91.100.25