PN-G-02100:2013-12 - wersja polska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Górnictwo odkrywkowe -- Pas zagrożenia i pas ochronny wyrobisk odkrywkowych -- Użytkowanie i szerokość

Zakres

W niniejszej normie określono sposób użytkowania pasa zagrożenia i pasa ochronnego wyrobiska odkrywkowego oraz szerokość pasa ochronnego wzdłuż obrzeża wyrobiska odkrywkowego, zabezpieczającego obiekty stałe lub tereny położone w pobliżu wyrobisk odkrywkowych przed zagrożeniami związanymi z działalnością eksploatacyjną lub poeksploatacyjną oraz zabezpieczającego wyrobiska przed zagrożeniami związanymi z użytkowaniem obiektów stałych

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-G-02100:2013-12 - wersja polska
Tytuł Górnictwo odkrywkowe -- Pas zagrożenia i pas ochronny wyrobisk odkrywkowych -- Użytkowanie i szerokość
Data publikacji 16-12-2013
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 227, Górnictwa Odkrywkowego
Zastępuje PN-G-02100:1996 - wersja polska
ICS 73.020