PN-G-07800:2002 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Górnictwo odkrywkowe -- Rekultywacja -- Ogólne wytyczne projektowania

Zakres

Ustalono wymagania i wytyczne projektowania i wykonywania rekultywacji gruntów poeksploatacyjnych wyrobisk odkrywkowych i zwałowisk oraz innych terenów kopalnianych, przekształconych działalnością przemysłową związaną z eksploatacją kopalin w odkrywkowych zakładach górniczych węgla brunatnego i piasku podsadzkowego, a także określono zasady zagospodarowania zrekultywowanych gruntów. Norma jest przeznaczona do stosowania w projektowaniu i realizacji robót rekultywacyjnych dotyczących wyrobisk odkrywkowych i zwałowisk oraz innych terenów kopalnianych. Norma może być wykorzystywana w innych odkrywkowych zakładach górniczych

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-07800:2002 - wersja polska
Tytuł Górnictwo odkrywkowe -- Rekultywacja -- Ogólne wytyczne projektowania
Data publikacji 18-02-2002
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 227, Górnictwa Odkrywkowego
ICS 13.020.40, 73.020