PN-B-12014:2009 - wersja polska

Bez VAT: 47,80  PLN Z VAT: 58,79  PLN
Pustaki ceramiczne wentylacyjne

Zakres

Podano terminy i definicje oraz klasyfikację pustaków, określono wymagania i metody badań, zawarto procedury oceny zgodności oraz sposób znakowania pustaków ceramicznych wentylacyjnych

* wymagane pola

Bez VAT: 47,80  PLN Z VAT: 58,79  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-B-12014:2009 - wersja polska
Tytuł Pustaki ceramiczne wentylacyjne
Data publikacji 31-07-2009
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 233, Konstrukcji Murowanych
Zastępuje PN-B-12006:1997 - wersja polska, PN-B-12006:1997/Az1:2001 - wersja polska
ICS 91.100.25