PN-B-04500:1985 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Zaprawy budowlane -- Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

Zakres

Podano procedury badań 9 cech fizycznych świeżo zarobionych zapraw budowlanych oraz 11 cech fizycznych i wytrzymałościowych zapraw stwardniałych. Norma ma zastosowanie przy badaniach zapraw budowlanych ogólnego przeznaczenia, z wyłączeniem zapraw specjalnych

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-04500:1985 - wersja polska
Tytuł Zaprawy budowlane -- Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
Data publikacji 09-07-1985
Data wycofania 09-12-2011
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 233, Konstrukcji Murowanych
Zastępuje PN-B-04500:1971 - wersja polska
ICS 91.100.10