PN-N-01339:2000 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Hałas -- Metody pomiaru i oceny hałasu linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia

Zakres

Podano metody pomiaru hałasu w otoczeniu napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia, uwzględniającą specyfikę hałasu generowanego przez zjawiska ulotowe. Określono wielkości, które powinny być mierzone oraz minimalne wymagania jakie powinna spełniać aparatura pomiarowa. Określono sposób wyznaczania poziomów dźwięku, będących podstawą do oceny hałasu linii

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-N-01339:2000 - wersja polska
Tytuł Hałas -- Metody pomiaru i oceny hałasu linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia
Data publikacji 08-05-2000
Data wycofania 16-09-2022
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 115, Hałasu w Środowisku
ICS 17.140.01