PN-B-04353:1966 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-04350:1976 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Wapno niegaszone i hydratyzowane -- Analiza chemiczna

Zakres

Przedmiotem normy jest analiza chemiczna wapna palonego niegaszonego i hydratyzowanego, obejmująca następujące oznaczania:
a) wilgoci wapna hydratyzowanego,
b) strat podczas prażenia,
c) dwutlenku węgla (CO),
d) krzemionki i części nierozpuszczalnych w kwasie solnym (SiO + NR),
e) krzemionki (SiO),
f) łącznej zawartości tlenków glinowego i żelazowego (AlO + FeO),
g) tlenku żelazowego (FeO),
h) tlenku wapniowego (CaO),
i) tlenku magnezowego (MgO),
j) tlenku manganowego (MnO),
k) pięciotlenku fosforu (PO),
l) trójtlenku siarki (SO),
m) łącznej zawartości aktywnych tlenków wapniowego i magnezowego (CaO + MgO),
n) wody hydratacyjnej (HO).
c) łącznej zawartości krzemionki i części nierozpuszczalnych w kwasie solnym (SiO + NR),
,
e)

g)
h)
i)
j)
k)
l) łącznej zawartości tlenków: sodowego i potasowego (NaO + MgO),

n) wody hydratacyjnej,
o) łącznej zawartości tlenków: wapniowego i magnezowego (CaO + MgO),
p) łącznej zawartości aktywnych tlenków wapniowego i magnezowego (CaO + MgO) aktywne).

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-04353:1966 - wersja polska
Tytuł Wapno niegaszone i hydratyzowane -- Analiza chemiczna
Data publikacji 16-12-1966
Data wycofania 01-01-1977
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 196, Cementu i Wapna
ICS 91.100.10
Zastąpiona przez PN-B-04350:1976 - wersja polska