PN-B-04350:1976 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 459-2:1998 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Kamień wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane -- Analiza chemiczna

Zakres

Przedmiotem normy jest analiza chemiczna kamienia wapiennego, wapna niegaszonego i wapna suchogaszonego (hydratyzowanego).

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-04350:1976 - wersja polska
Tytuł Kamień wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane -- Analiza chemiczna
Data publikacji 07-05-1976
Data wycofania 10-12-1998
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 196, Cementu i Wapna
Zastępuje PN-B-04350:1966 - wersja polska, PN-B-04353:1966 - wersja polska
ICS 91.100.10
Zastąpiona przez PN-EN 459-2:1998 - wersja polska