PN-B-03202:1996 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1993-4-1:2009 - wersja polska, PN-EN 1991-4:2008 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Konstrukcje stalowe -- Silosy na materiały sypkie -- Obliczenia statyczne i projektowanie

Zakres

Określono zasady obliczania i projektowania stalowych silosów na materiały sypkie i kiszonki. Ustalono zakres stosowania: do opracowania dokumentacji technicznej stalowych silosów, ich wykonywania i montażu oraz eksploatacji z wyłączeniem silosów z komorami współosiowymi, komór ze ścianami pochylonymi oraz silosów z występami i belkami obciążającymi wbudowanymi wewnątrz komory. Podano 10 terminów dotyczących: komór (3), naporu, aeracji, homogenizacji, wietrzenia, przepływu (3). Zamieszczono: 3 tablice dotyczące zalecanych gatunków stali na płaszcz i lej silosów, charakterystyk wybranych materiałów sypkich, naporu niektórych kiszonek na ściany komór; 7 rysunków dotyczących rodzaju przepływu; 2 załączniki dotyczące obliczania płaszcza silosu

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-B-03202:1996/Ap1:1999P

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-03202:1996 - wersja polska
Tytuł Konstrukcje stalowe -- Silosy na materiały sypkie -- Obliczenia statyczne i projektowanie
Data publikacji 16-02-1996
Data wycofania 31-03-2010
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 128, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
ICS 91.080.10
Zastąpiona przez PN-EN 1993-4-1:2009 - wersja polska, PN-EN 1991-4:2008 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-B-03202:1996/Ap1:1999P