PN-B-02877-2:1998 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12101-2:2005 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła -- Klapy dymowe -- Wymagania i metody badań

Zakres

Podano ogólne wymagania oraz metody badań klap dymowych odprowadzających grawitacyjnie dym i ciepło z pomieszczeń objętych pożarem. Określono zasadę klasyfikacji oraz sposoby oznaczania poszczególnych właściwości klap

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02877-2:1998 - wersja polska
Tytuł Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła -- Klapy dymowe -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 07-09-1998
Data wycofania 29-06-2005
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
ICS 13.220.20
Zastąpiona przez PN-EN 12101-2:2005 - wersja polska