PN-B-02863:1997 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne -- Sieć wodociągowa przeciwpożarowa

Zakres

Podano wymagania dotyczące projektowania i budowy sieci wodociągowych zewnętrznych przeciwpożarowych, sposób zasilania tych sieci oraz rozmieszczania hydrantów zewnętrznych

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02863:1997 - wersja polska
Tytuł Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne -- Sieć wodociągowa przeciwpożarowa
Data publikacji 28-11-1997
Data wycofania 10-09-2012
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Zastępuje PN-B-02863:1971 - wersja polska
ICS 13.220.20
Elementy dodatkowe PN-B-02863:1997/Az1:2001P