PN-B-02862:1983 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-02862:1993 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie -- Metoda badania niepalności materiałów budowlanych

Zakres

Przedmiotem normy jest metoda badania niepalności materiałów budowlanych w postaci uformowanej, stanowiąca podstawę do ich klasyfikacji w grupie materiałów niepalnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02862:1983 - wersja polska
Tytuł Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie -- Metoda badania niepalności materiałów budowlanych
Data publikacji 06-12-1983
Data wycofania 31-12-1993
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Zastępuje PN-B-02862:1970 - wersja polska
ICS 13.220.40, 13.220.50
Zastąpiona przez PN-B-02862:1993 - wersja polska