PN-B-02862:1970 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-02862:1983 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie -- Metoda badania palności materiałów

Zakres

Przedmiotem normy jest badanie palności materiałów budowlanych i materiałów stosowanych do budowy statków morskich i śródlądowych, stanowiące podstawę do oceny ich odporności ogniowej.
Norma nie dotyczy samych środków ogniochronnych (powłok).

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02862:1970 - wersja polska
Tytuł Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie -- Metoda badania palności materiałów
Data publikacji 16-05-1970
Data wycofania 15-02-1984
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
ICS 13.220.40, 13.220.50
Zastąpiona przez PN-B-02862:1983 - wersja polska