PN-B-02862:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania niepalności materiałów budowlanych

Zakres

Normą objęto materiały budowlane z wyłączeniem wyrobów powlekanych, z okładziną i laminowanych. Omówiono przygotowanie próbek do badań, przygotowanie i wyposażenie stanowiska do badań, wyposażenie dodatkowe, obserwacje podczas badania: przyrostów temperatur, czasu trwania spalania próbek, ubytku masy próbek. Podano sposób opracowania wyników.

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02862:1993 - wersja polska
Tytuł Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania niepalności materiałów budowlanych
Data publikacji 29-12-1993
Data wycofania 15-09-2004
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza ISO 1182:1990 [EQV]
Zastępuje PN-B-02862:1983 - wersja polska
ICS 13.220.40, 13.220.50
Elementy dodatkowe PN-B-02862:1993/Az1:1999P