PN-B-01706:1992/Az1:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1717:2003 - wersja polska

Bez VAT: 32,80  PLN Z VAT: 40,34  PLN
Instalacje wodociągowe -- Wymagania w projektowaniu

Zakres

Wprowadzono załącznik A dotyczący ochrony wody przed wtórnym zanieczyszczeniem. Zamieszczono schematy urządzeń zabezpieczających oraz podano wymagania dotyczące zastosowania tych urządzeń w instalacjach wodociągowych

* wymagane pola

Bez VAT: 32,80  PLN Z VAT: 40,34  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-B-01706:1992/Az1:1999 - wersja polska
Tytuł Instalacje wodociągowe -- Wymagania w projektowaniu
Data publikacji 18-03-1999
Data wycofania 28-10-2003
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
ICS 91.140.60
Zastąpiona przez PN-EN 1717:2003 - wersja polska