PN-P-04610:1981 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1773:2000 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Metody badań wyrobów włókienniczych -- Płaskie wyroby włókiennicze -- Wyznaczanie długości i szerokości

Zakres

Opisano sposób wykonania pomiarów na próbkach aklimatyzowanych i nieaklimatyzowanych. Określono wymagania dotyczące aparatury, pobierania i przygotowywania próbek, wykonania wyznaczania i protokółu badań.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-P-04610:1981 - wersja polska
Tytuł Metody badań wyrobów włókienniczych -- Płaskie wyroby włókiennicze -- Wyznaczanie długości i szerokości
Data publikacji 24-03-1981
Data wycofania 04-10-2000
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 26, Wyrobów Włókienniczych
Zastępuje PN-P-04610:1970 - wersja polska, PN-P-04846:1972 - wersja polska
ICS 59.080.30
Zastąpiona przez PN-EN 1773:2000 - wersja polska