PN-A-88101:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Wyroby i półprodukty ciastkarskie -- Pierniki

Zakres

Podano podział pierników na podgrupy według wspólnych cech fizykochemicznych i organoleptycznych oraz najważniejsze parametry i wymagania jakościowe pierników. Przyjęto podział na następujące podgrupy pierników: nieglazurowane, glazurowane, dekorowane i ozdobne

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-88101:1998 - wersja polska
Tytuł Wyroby i półprodukty ciastkarskie -- Pierniki
Data publikacji 02-01-1998
Data wycofania 23-07-2019
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
ICS 67.060