PN-A-88030:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Półprodukty cukiernicze -- Oznaczanie temperatury mięknienia i całkowitego sklarowania tłuszczu kakaowego

Zakres

Określono metodę oznaczania dwóch charakterystycznych właściwości tłuszczu kakaowego: temperatury mięknienia i temperatury całkowitego sklarowania. Podano definicje obu tych terminów, odczynniki, aparaturę, sposób wykonania oznaczań, obliczanie wyników oraz dopuszczalną różnicę między wynikami

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-88030:1998 - wersja polska
Tytuł Półprodukty cukiernicze -- Oznaczanie temperatury mięknienia i całkowitego sklarowania tłuszczu kakaowego
Data publikacji 02-01-1998
Data wycofania 23-07-2019
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
ICS 67.180.10