PN-A-88026:1981 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Wyroby cukiernicze trwałe -- Oznaczanie zawartości alkoholu

Zakres

W normie opisano trzy metody badań: refraktometryczna, aerometryczna (metody techniczne) i piknometryczna (metoda odwoławcza). Zasada metody refraktometrycznej polega na określeniu współczynnika załamania światła destylatu i odczytaniu odpowiadającej mu zawartości alkoholu z tablic. Zasada metody aerometrycznej polega na określeniu za pomocą alkoholomierza zawartości alkoholu w procentach objętościowych i odczytaniu z tablicy odpowiadających im zawartości alkoholu w g/100ml. Zasada metody piknometrycznej polega na określeniu gęstości destylatu za pomocą piknometru i odczytaniu z tablicy odpowiadającej jej zawartości alkoholu. Dla każdej metody podano aparaturę odczynniki, sposób wykonania i obliczania wyników. Norma zawiera 4 tablice, 5 wzorów i jedną ilustrację

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-88026:1981 - wersja polska
Tytuł Wyroby cukiernicze trwałe -- Oznaczanie zawartości alkoholu
Data publikacji 24-03-1981
Data wycofania 30-08-2011
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Zastępuje PN-A-88026:1962 - wersja polska
ICS 67.180.10