PN-A-86788:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Surowce i przetwory z ryb i innych zwierząt wodnych -- Oznaczanie zawartości ołowiu metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zakres

Norma dotyczy próbek o zawartości ołowiu nie mniej niż 0,02 mikrogram/g. Zasada metody polega na zmineralizowaniu próbki, skompleksowaniu ołowiu przy pH=7,0-7,5, ekstrakcji do fazy organicznej ketonem metyloizobutylowym i oznaczeniu zawartości ołowiu metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Opisano 3 metody mineralizacji próbki. Zamieszczono rysunek - aparat Gorsucha do mineralizacji

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86788:1993 - wersja polska
Tytuł Surowce i przetwory z ryb i innych zwierząt wodnych -- Oznaczanie zawartości ołowiu metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Data publikacji 31-03-1993
Data wycofania 04-09-2014
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 37, Ryb i Przetworów Rybnych
ICS 67.120.30
Elementy dodatkowe PN-A-86788:1993/Az1:1996P