PN-A-86530:1998 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Wymagania techniczno-sanitarne w rzeźni drobiu

Zakres

Podano definicję rzeźni drobiu. Ustalono wymagania ogólne dotyczące lokalizacji rzeźni drobiu, wymagania weterynaryjne oraz szczegółowe wymagania techniczno-sanitarne dotyczące pomieszczeń, urządzeń produkcyjnych, instalacji, procesu produkcyjnego i wymagania higieniczne dotyczące personelu

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86530:1998 - wersja polska
Tytuł Wymagania techniczno-sanitarne w rzeźni drobiu
Data publikacji 07-01-1998
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
ICS 67.020