PN-A-86122:1968 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 2446:2002 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Mleko -- Metody badań

Zakres

Przedmiotem normy są badania organoleptyczne i chemiczne mleka.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86122:1968 - wersja polska
Tytuł Mleko -- Metody badań
Data publikacji 27-03-1968
Data wycofania 28-10-2002
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych
Zastępuje PN-A-86103:1957 - wersja polska, PN-A-86109:1957 - wersja polska, PN-A-86104:1957 - wersja polska, PN-A-86105:1957 - wersja polska, PN-A-86106:1957 - wersja polska, PN-A-86107:1957 - wersja polska, PN-A-86108:1957 - wersja polska, PN-A-86110:1957 - wersja polska, PN-A-86111:1957 - wersja polska, PN-A-86112:1957 - wersja polska
ICS 67.100.10
Zastąpiona przez PN-A-04018:1975 - wersja polska, PN-ISO 2446:2002 - wersja polska