PN-A-86034-07:1993 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 6611:2007 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Mleko i przetwory mleczarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Pleśnie i drożdże - oznaczanie liczby metodą płytkową w temperaturze 25 stopni C

Zakres

Metoda polega na posiewie odpowiedniej ilości próbki na selektywnej pożywce agarowej i inkubacji w temperaturze 25 stopni C przez 5 dni w warunkach tlenowych, policzeniu charakterystycznych kolonii i obliczeniu liczby pleśni i drożdży w 1 ml lub 1 g próbki. W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzać badania mikroskopowe

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86034-07:1993 - wersja polska
Tytuł Mleko i przetwory mleczarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Pleśnie i drożdże - oznaczanie liczby metodą płytkową w temperaturze 25 stopni C
Data publikacji 28-06-1993
Data wycofania 17-05-2007
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych
Wprowadza ISO 6611:1992 [EQV]
Zastępuje PN-A-86031:1977 - wersja polska
ICS 07.100.30
Zastąpiona przez PN-ISO 6611:2007 - wersja polska