PN-A-79528-1:2000 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Postanowienia ogólne

Zakres

Podano postanowienia ogólne dotyczące metod badań spirytusu rektyfikowanego, spirytusu surowego i etanolu absolutnego. Określono wymagania dotyczące pobierania próbek, jakości wody, czystości odczynników, aparatury i przyrządów, formułowania wyników oraz sprawozdania z badań

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79528-1:2000 - wersja polska
Tytuł Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Postanowienia ogólne
Data publikacji 25-08-2000
Data wycofania 10-10-2011
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 82, Wyrobów Spirytusowych
Zastępuje PN-A-79528-01:1992 - wersja polska
ICS 67.160.10, 71.080.60