PN-A-79528-01:1992 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79528-1:2000 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Zakres badań i postanowienia ogólne

Zakres

Podano wykaz 17 arkuszy normy. Norma jest stosowana do przeprowadzania oceny jakości wszystkich spirytusów. Podano sposób przygotowania próbki laboratoryjnej oraz określono wymagania dla czystości odczynników.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79528-01:1992 - wersja polska
Tytuł Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Zakres badań i postanowienia ogólne
Data publikacji 22-07-1992
Data wycofania 25-08-2000
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 82, Wyrobów Spirytusowych
ICS 67.160.10, 71.080.60
Zastąpiona przez PN-A-79528-1:2000 - wersja polska