PN-A-79123:1999 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Miód pitny

Zakres

Podano definicje i rodzaje miodów pitnych. Sprecyzowano wskaźniki jakości: organoleptyczne, fizyczne i chemiczne. W załączniku A normatywnym podano dopuszczalną korektę w składzie surowcowym miodu pitnego. Omówiono badania oraz podano sposób pakowania, znakowania, przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-A-79123:1999P ERRATA

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79123:1999 - wersja polska
Tytuł Miód pitny
Data publikacji 30-12-1999
Data wycofania 11-09-2020
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Zastępuje PN-A-79123:1964 - wersja polska
ICS 67.160.10