PN-R-78891:1996 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Propolis - kit pszczeli

Zakres

Określono wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne oraz cechy dyskwalifikujące. Ustalono podział na dwie klasy jakości: I i II w zależności od zawartości związków i substancji nierozpuszczalnych w 95 etanolu. Ustalono wymagania w zakresie pakowania, przechowywania i transportu oraz badania z podziałem na pełne i niepełne

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-R-78891:1996 - wersja polska
Tytuł Propolis - kit pszczeli
Data publikacji 17-07-1996
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 90, Uprawy Roli i Ogrodnictwa
ICS 65.140