PN-A-79021:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Wyroby spirytusowe, produkty i półprodukty -- Terminologia

Zakres

Przedmiotem normy są terminy i definicje dotyczące wyrobów spirytusowych, produktów przemysłu spirytusowego i półproduktów do wódek gatunkowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79021:1993 - wersja polska
Tytuł Wyroby spirytusowe, produkty i półprodukty -- Terminologia
Data publikacji 30-06-1993
Data wycofania 04-09-2014
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 82, Wyrobów Spirytusowych
Zastępuje PN-A-79021:1974 - wersja polska
ICS 01.040.67, 67.160.10
Elementy dodatkowe PN-A-79021:1993/Az1:2002P