PN-A-79008:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Koncentraty spożywcze -- Pobieranie i przygotowywanie próbek

Zakres

Określono sposób pobierania próbek koncentratów spożywczych w postaci sypkiej, w postaci płynu, pasty i kostek do oceny cech organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Ustalono sposób przygotowania do pobierania próbek, sposób pobierania próbek, warunki ich przechowywania i transportu oraz sposób przygotowywania próbek do badań

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79008:1996 - wersja polska
Tytuł Koncentraty spożywcze -- Pobieranie i przygotowywanie próbek
Data publikacji 16-12-1996
Data wycofania 30-08-2011
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 200, Koncentratów Spożywczych, Skrobi i Produktów Dietetycznych
ICS 67.040