PN-A-78653:1997 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Wiśnie zamrożone

Zakres

Podano siedemnaście terminów i definicji wiśni zamrożonych, przeznaczonych do obrotu krajowego i na eksport. Podano klasyfikację owoców w zależności od sposobu ich przygotowania i jakości. Ustalono wymagania jakościowe i tolerancje. Określono sposób pobierania próbek i rodzaje badań. Podano wymagania ogólne dotyczące pakowania, przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-78653:1997 - wersja polska
Tytuł Wiśnie zamrożone
Data publikacji 24-12-1997
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 88, Żywności Mrożonej
ICS 67.080.10