PN-A-78652:1997 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Truskawki zamrożone

Zakres

Podano trzynaście terminów dotyczących truskawek zamrożonych, przeznaczonych do obrotu krajowego i na eksport. Zdefiniowano truskawki przejrzałe, truskawki niewybarwione, truskawki zielone, truskawki uszkodzone mechanicznie, truskawki pokruszone, truskawki niekształtne, truskawki ze zmianami enzymatycznymi, truskawki zepsute, truskawki oblodzone, zlepieńce trwałe, zanieczyszczenia pochodzenia roślinnego, zanieczyszczenia mineralne, zanieczyszczenia obce. Ustalono wymagania organoleptyczne i fizyczne dla trzech klas jakościowych wyrobu. Określono sposób pobierania próbek i rodzaje badań. Podano wymagania ogólne dotyczące pakowania, znakowania, przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-78652:1997 - wersja polska
Tytuł Truskawki zamrożone
Data publikacji 24-12-1997
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 88, Żywności Mrożonej
ICS 67.080.10
Elementy dodatkowe PN-A-78652:1997/Az1:2002P