PN-A-77750:1997 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Produkty warzywne i warzywno-grzybowe -- Sałatki

Zakres

Podano definicje dwóch rodzajów sałatek różniących się składnikami (warzywne i warzywno-grzybowe) utrwalonych termicznie w opakowaniach hermetycznie zamkniętych. Określono wymagania organoleptyczne, fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne. Ustalono sposób pakowania, znakowania, przechowywania i transportu. Opisano badania sprawdzające wymagania

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-77750:1997 - wersja polska
Tytuł Produkty warzywne i warzywno-grzybowe -- Sałatki
Data publikacji 21-05-1997
Data wycofania 12-07-2018
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
ICS 67.080.20