PN-A-77607:1997 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Produkty owocowe i grzybowe -- Susze -- Wymagania mikrobiologiczne

Zakres

Podano wymagania mikrobiologiczne dotyczące suszonych owoców, grzybów i maczki grzybowej suszonej oraz ustalono metody badań (według norm powołanych)

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-77607:1997 - wersja polska
Tytuł Produkty owocowe i grzybowe -- Susze -- Wymagania mikrobiologiczne
Data publikacji 11-12-1997
Data wycofania 25-06-2007
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
Zastępuje PN-A-78510:1989 - wersja polska
ICS 07.100.30