PN-A-75955:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Produkty owocowe -- Soki owocowe słodzone

Zakres

Podano definicje i wymagania dotyczące jakości soków owocowych i słodzonych. Sprecyzowano wskaźniki organoleptyczne, fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne. Opisano badania sprawdzające wymagania. Ustalono sposób pakowania, znakowania, przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-75955:1998 - wersja polska
Tytuł Produkty owocowe -- Soki owocowe słodzone
Data publikacji 02-01-1998
Data wycofania 03-02-2004
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
Zastępuje PN-A-75955:1970 - wersja polska
ICS 67.160.20
Elementy dodatkowe PN-A-75955:1998/Az1:2001P