PN-H-04000:1967 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-H-04000:1981 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Analiza chemiczna rud żelaza i manganu -- Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej

Zakres

Przedmiotem normy są sposoby pobierania próbek do określenia składu chemicznego i wilgotności rud żelaza, koncentratów rud żelaza i rud manganu oraz sposób przygotowania średniej próbki laboratoryjnej. Norma obejmuje pobieranie próbek z wagonów, barek, statków, transporterów i zwałów. Zaleca się pobieranie próbek przy pomocy urządzeń mechanicznych.Po uzgodnieniu między dostawcą a odbiorcą norma może być stosowana również do pobierania próbek z odpadów żelazodajnych, topników i żużli.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-H-04000:1967 - wersja polska
Tytuł Analiza chemiczna rud żelaza i manganu -- Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej
Data publikacji 15-12-1967
Data wycofania 09-07-1981
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 29, Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
Zastępuje PN-H-04000:1952 - wersja polska
ICS 73.060.10
Zastąpiona przez PN-H-04000:1981 - wersja polska