PN-A-75957:1994 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Przetwory owocowe -- Soki owocowe zagęszczone

Zakres

Wprowadzono wybrane kryteria technologiczno jakościowe zawarte w Dyrektywie Rady EWG - Council Directive 93/77/EEC z 21.09.1993. Podano wymagania jakościowe (klarowność, barwa, zapach, smak, ekstrakt ogólny, kwasowość ogólna, ekstrakt umowny, kwasowość lotna, metale szkodliwe dla zdrowia, patulina, zafermentowanie, drożdże i pleśnie) dla soków owocowych zagęszczonych niesłodzonych z wyjątkiem soków z owoców tropikalnych. Podano oznaczanie patuliny w sokach zagęszczonych jabłkowych lub z udziałem jabłek metodą chromatografii cienkowarstwowej (rutynowa) oraz metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej - HPLC (odwoławcza).

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-75957:1994 - wersja polska
Tytuł Przetwory owocowe -- Soki owocowe zagęszczone
Data publikacji 15-12-1994
Data wycofania 03-02-2004
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
ICS 67.160.20